Styret kaller med dette medlemmer og foresatte inn til årsmøte for 2020. Årsmøtet blir avholdt i Dojo (Bleivassvegen 76), 2.3.2020 fra 18:00 – 20:00.

Innkommende saker må være i styrets hende senest 14 dager før møtet. Eventuelle saker kan sendes til info@agotnes.no.