Pris: 300,-.
Kroner 200 refunderes hvis ikke bestått.
Betaling: Bankkontonummer: 3628.57.97173.
Utskrift av kvittering må fremvises. Husk å merke betaling med navn.

Mandag 7.12.20 :
18:00 – 18:45 0/9.kyu
19:15 – 20:00 8.kyu

Påmelding