Høstgasshuku
Kjønn
Gradering
Bankett, kr. 370,- pr person