Vi vet at hverdagen kommer tilbake og vi kan ha normale dager, gode treninger og tilbud til nærmiljøet. Dette ser vi frem til. Klubben gir til samfunnet, med fysisk trening og gode holdninger,  igjennom karakterbyggende struktur og disiplin.

Ågotnes Karateklubb ønsker å tilby flere medlemmer i regionen, vårt treningstilbud. Fremover vil vi se på muligheten for vekst mellom Sotra broen og helt nord til Hellesøy. (Majoriteten av treningstilbud vil være i dagens Dojo på Ågotnes.)

For å understøtte vår ambisjoner blir det naturlig med et klubbnavn som skaper tilhørighet og bredere omfang i vår nye kommune. Styret har hatt en lang og gjennomtenkt prosess for dette.

Vi endrer klubbnavn til:

ØYGARDEN KARATEKLUBB

fra 01.mai 2020.

Klubben er i år 15år og dette blir en flott milepæl for oss. Vi håper på sterk støtte fra medlemmer, for å legge til rette for; vekst, eierskap og bredere tilbud i vår region.

En jubileumsmarkering og navneendring skal vi få markert skikkelig til høsten eller så fort som «hverdagen» kommer tilbake.

Takk Ågotnes – Velkommen Øygarden……