Øygarden Karateklubb ønsker å bidra til inkludering, trivsel, tilstedeværelse og mestring i kommunen vår. Dette gjør vi for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap. Styret har derfor valgt å innføre tiltaket «fritidskassen».

Fritidskassen er for barn og unge fra 6 til 24 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Dette innebærer at medlemmer kan søke klubben om støtte til kontingent/deltakaravgift, Cup/reise og utstyr (som treningsdrakt, belte, hansker og tannbeskytter).

Fritidskassen er et lavterskeltilbud til klubbens medlemmer.

Selv om støtte fra fritidskassen gis på individnivå skal henvendelser være enkelt og ufarlig. Alle som i denne forbindelse har kontakt med styreleder i ØKK, som forvalter tilbudet på vegne av styret i klubben, behandles derfor med full konfidensialitet. Man kan også ta kontak med andre tillitspersoner i klubben, som videreformidler dette til styret.

Kontaktinformasjon:

Christoffer Theodorsen – Styreleder

TLF: 92111918

e-post: info@oygardenkarate.no

Eventuelt: styret@oygardenkarate.no