Sommergasshuku
Kjønn
Gradering
Buss fra hotellet til hallen alle dager tur/retur (310,- pr. person)
Bankett, kr. 375,- pr person